PRAWO BUDOWLANE WROCŁAW


 

Specjalizacja Kancelarii Przybylska to prawo budowlane, a więc obsługa przedsiębiorstw budowlanych: wykonawców, podwykonawców, biur projektowych, a także inwestorów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestycyjnego. Świadczymy usługi reprezentacji i doradztwa podmiotom działającym w branży budowlanej na terenie miasta Wrocław oraz regionu.

Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w szerokim zakresie, jakim jest prawo gospodarcze.

Wykonujemy profesjonalne analizy umów deweloperskich biegle znając prawo obrotu nieruchomościami. Pomagamy w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy.

Kancelaria prawna zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w szczególności w imieniu ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin.

Świadczymy również usługi reprezentacji w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Wygrana Klienta – sukces Kancelarii

Kancelaria prawna zapewnia profesjonalne usługi prawne w mieście Wrocław i okolicy. Obsługa prawna firm świadczona jest z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych specjalistów. Kancelaria prawa gospodarczego skupia się na tym, żeby znaleźć optymalne rozwiązania dla naszych Klientów i maksymalnie zabezpieczyć ich interesy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

 

ZESPÓŁ KANCELARII PRAWA GOSPODARCZEGO


 

RADCA PRAWNY AGNIESZKA PRZYBYLSKA

Mecenas Agnieszka Przybylska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest radcą prawnym wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-3414). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu procesu inwestycyjno – budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wrocławskich kancelariach, w tym w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizacje mecenas to prawo budowlane, nieruchomości oraz obsługa prawna podmiotów z branży inwestycyjno-budowlanej. Brała udział w licznych postępowaniach, w których stronami były podmioty z branży budowlanej. Świadczy pomoc prawną przy wszelkich transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami oraz realizacją inwestycji budowlanych. Oprócz tego oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w imieniu nabywców nieruchomości, między innymi zajmuje się analizą i negocjowaniem warunków umów deweloperskich. Zajmuje się prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. W swojej praktyce zawodowej brała udział w wielu postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, zajmowała się przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów oraz wydawała opinie prawne. Zajmuje się również reprezentacją w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, w szczególności w sprawach o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek. Biegle włada językiem angielskim.

ADWOKAT EWELINA STAWISKA

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów pracując w kancelarii prawnej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej poszerzała swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną współpracując z wiodącą w Polsce wrocławską kancelarią prawną, specjalizującą się w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, świadczącą kompleksowe usługi prawne podmiotom gospodarczych oraz osobom fizycznych. Podczas wieloletniej praktyki zdobyła wiedzę i doświadczenie, które wykorzystuje świadcząc pomoc prawną swoim Klientom. Jako główne obszary swoich zainteresowań zawodowych wskazuje prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo zobowiązań, prawo nieruchomości oraz prawo konsumenckie. Jako swoje pasje wymienia podróże, literaturę, narciarstwo oraz taniec.

Aktualności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA ZA WADY NIERUCHOMOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA ZA WADY NIERUCHOMOŚCI
  • 30 czerwca 2023

Kupujący wymarzone mieszkanie lub dom często zapominają o istotnym aspekcie transakcji i sprawdzeniu jakości nieruchomości. Deweloperzy, jako profesjonaliści, powinni wykonać swoje zobowiązania wynikające z umowy deweloperskiej w sposób prawidłowy. Niestety, praktyka pokazuje, że nowy lokal nie zawsze oznacza tyle samo,...

ŻYCZENIA
ŻYCZENIA
  • 23 grudnia 2022

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowych i spokojnych Świąt. Niech nadchodzący czas upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Dziękujemy za zaufanie okazane w kończącym się roku i życzymy realizacji wszystkich planów na nadchodzący rok 2023....

WADY NIERUCHOMOŚCI – SKUTKI BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ
WADY NIERUCHOMOŚCI – SKUTKI BRAKU ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ
  • 15 grudnia 2022

Zakup mieszkania lub domu to zawsze duże wyzwanie. Oprócz zaangażowania znacznych środków finansowych i konieczności poświęcenia czasu na wybór nieruchomości, a także jej urządzenie, trzeba dokładnie sprawdzić, czy nie jest ona obarczona wadami fizycznymi lub prawnymi. Naszym Klientom rekomendujemy sprawdzenie...

SPECJALIZACJE KANCELARII


 

PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria prawna  przede wszystkim specjalizuje się w prawie budowlanym. Nasi Klienci to firmy budowlane, generalni wykonawcy, podwykonawcy, oprócz tego inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy, a także inspektorzy nadzoru inwestycyjnego. Chcemy, aby nasza pomoc prawna docierała jednocześnie do indywidualnych inwestorów w mieście Wrocław i okolicy. Obsługa prawna firm składa się z przygotowywania, analizy oraz negocjowania warunków kontraktów, które są zawierane w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego. Z drugiej strony polega na przygotowaniu opinii prawnych i porad. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych wynikających z umów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w dochodzeniu należności wynikających z umów o roboty budowlane, umów o dzieło będących częścią robót budowlanych i umów o wykonanie remontu. Prawo budowlane to obszar, w którym mamy szczególnie dużą wiedzę i doświadczenie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kancelaria Przybylska świadczy usługi reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi mającymi na celu uzyskanie wymaganych w procesie inwestycyjnym decyzji, w tym w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie. Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji, w szczególności reprezentację Klientów w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakup nieruchomości to często największa inwestycja w życiu, na którą wydajemy oszczędności gromadzone latami lub zaciągamy wysoki kredyt. Przed zawarciem umowy deweloperskiej warto skonsultować się z profesjonalistą, który zadba o to, by kontrakt zabezpieczał odpowiednio interesy kupującego. Kancelaria oferuje profesjonalną analizę umowy deweloperskiej wraz z załącznikami, obejmującą komentarz do poszczególnych zapisów, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej niebezpiecznych dla kupującego postanowień umowy oraz propozycje zmian jej treści. Możliwe jest również zlecenie prowadzenia bezpośrednich negocjacji z deweloperem. Jeśli potrzebny jest Państwu prawnik od nieruchomości, chętnie oferujemy nasze usługi w tym zakresie. Prawo obrotu nieruchomościami to nasza pasja.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców jeśli chodzi o prawo gospodarcze. Pomoc prawna jest udzielana na etapie zakładania działalności gospodarczej, w tym w szczególności przy rejestracji spółek z o.o. i rejestracji innych spółek prawa handlowego. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców na etapie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującą w szczególności wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie i analizę umów, reprezentację w negocjacjach i sporach pozasądowych. Specjalizacją Kancelarii jest reprezentacja przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych w mieście Wrocław i regionie.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Prowadzimy dochodzenie roszczeń w imieniu osób poszkodowanych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, a także w imieniu rodzin osób poszkodowanych. Dochodzone roszczenia obejmują między innymi żądanie zapłaty zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, żądanie zwrotu poniesionych kosztów opieki, leków i pomocy medycznej, żądanie zapłaty renty, żądanie zwrotu poniesionych kosztów dojazdów oraz żądanie zapłaty odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie. Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, w tym w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym.

SPRAWY PRYWATNE

Kancelaria prawna prowadzi postępowania sądowe w sprawach prywatnych Klientów, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W obszarze prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się między innymi sprawami o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie,podwyższenie lub obniżenie alimentów. W obszarze prawa spadkowego pomoc świadczona jest w szczególności w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.