PRAWO BUDOWLANE WROCŁAW


 

Specjalizacja Kancelarii Przybylska to prawo budowlane, a więc obsługa przedsiębiorstw budowlanych: wykonawców, podwykonawców, biur projektowych, a także inwestorów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestycyjnego. Świadczymy usługi reprezentacji i doradztwa podmiotom działającym w branży budowlanej na terenie miasta Wrocław oraz regionu.

Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w szerokim zakresie, jakim jest prawo gospodarcze.

Wykonujemy profesjonalne analizy umów deweloperskich biegle znając prawo obrotu nieruchomościami. Pomagamy w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy.

Kancelaria prawna zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w szczególności w imieniu ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin.

Świadczymy również usługi reprezentacji w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Wygrana Klienta – sukces Kancelarii

Kancelaria prawna zapewnia profesjonalne usługi prawne w mieście Wrocław i okolicy. Obsługa prawna firm świadczona jest z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych specjalistów. Kancelaria prawa gospodarczego skupia się na tym, żeby znaleźć optymalne rozwiązania dla naszych Klientów i maksymalnie zabezpieczyć ich interesy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

 

ZESPÓŁ KANCELARII PRAWA GOSPODARCZEGO


 

RADCA PRAWNY AGNIESZKA PRZYBYLSKA

Mecenas Agnieszka Przybylska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest radcą prawnym wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-3414). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu procesu inwestycyjno – budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wrocławskich kancelariach, w tym w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizacje mecenas to prawo budowlane, nieruchomości oraz obsługa prawna podmiotów z branży inwestycyjno-budowlanej. Brała udział w licznych postępowaniach, w których stronami były podmioty z branży budowlanej. Świadczy pomoc prawną przy wszelkich transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami oraz realizacją inwestycji budowlanych. Oprócz tego oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w imieniu nabywców nieruchomości, między innymi zajmuje się analizą i negocjowaniem warunków umów deweloperskich. Zajmuje się prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. W swojej praktyce zawodowej brała udział w wielu postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, zajmowała się przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów oraz wydawała opinie prawne. Zajmuje się również reprezentacją w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, w szczególności w sprawach o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek. Biegle włada językiem angielskim.

ADWOKAT EWELINA STAWISKA

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów pracując w kancelarii prawnej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej poszerzała swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną współpracując z wiodącą w Polsce wrocławską kancelarią prawną, specjalizującą się w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, świadczącą kompleksowe usługi prawne podmiotom gospodarczych oraz osobom fizycznych. Podczas wieloletniej praktyki zdobyła wiedzę i doświadczenie, które wykorzystuje świadcząc pomoc prawną swoim Klientom. Jako główne obszary swoich zainteresowań zawodowych wskazuje prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo zobowiązań, prawo nieruchomości oraz prawo konsumenckie. Jako swoje pasje wymienia podróże, literaturę, narciarstwo oraz taniec.

Aktualności

KIEDY DEWELOPER JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY KARY UMOWNEJ ZA OPÓŹNIENIE
KIEDY DEWELOPER JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY KARY UMOWNEJ ZA OPÓŹNIENIE
  • 10 kwietnia 2024

Deweloper spóźnia się z wydaniem gotowego lokalu? A może pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu swoich innych obowiązków? Często pomocna w takiej sytuacji okazuje się kara umowna zastrzeżona w naszej umowie deweloperskiej. Czy jednakże deweloper zawsze będzie zobowiązany do jej zapłaty?...

ŻYCZENIA
ŻYCZENIA
  • 22 grudnia 2023

Życzymy Państwu radosnych Świąt. Niech będzie to czas odpoczynku od codziennych trosk, spędzony w gronie najbliższych. Wszelkiej pomyślności i zdrowia w Nowym Roku! Radca prawny Agnieszka Przybylska-Wińska wraz z Zespołem.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA ZA WADY NIERUCHOMOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA ZA WADY NIERUCHOMOŚCI
  • 30 czerwca 2023

Kupujący wymarzone mieszkanie lub dom często zapominają o istotnym aspekcie transakcji i sprawdzeniu jakości nieruchomości. Deweloperzy, jako profesjonaliści, powinni wykonać swoje zobowiązania wynikające z umowy deweloperskiej w sposób prawidłowy. Niestety, praktyka pokazuje, że nowy lokal nie zawsze oznacza tyle samo,...

SPECJALIZACJE KANCELARII


 

PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria prawna  przede wszystkim specjalizuje się w prawie budowlanym. Nasi Klienci to firmy budowlane, generalni wykonawcy, podwykonawcy, oprócz tego inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy, a także inspektorzy nadzoru inwestycyjnego. Chcemy, aby nasza pomoc prawna docierała jednocześnie do indywidualnych inwestorów w mieście Wrocław i okolicy. Obsługa prawna firm składa się z przygotowywania, analizy oraz negocjowania warunków kontraktów, które są zawierane w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego. Z drugiej strony polega na przygotowaniu opinii prawnych i porad. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych wynikających z umów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w dochodzeniu należności wynikających z umów o roboty budowlane, umów o dzieło będących częścią robót budowlanych i umów o wykonanie remontu. Prawo budowlane to obszar, w którym mamy szczególnie dużą wiedzę i doświadczenie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kancelaria Przybylska świadczy usługi reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi mającymi na celu uzyskanie wymaganych w procesie inwestycyjnym decyzji, w tym w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie. Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji, w szczególności reprezentację Klientów w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakup nieruchomości to często największa inwestycja w życiu, na którą wydajemy oszczędności gromadzone latami lub zaciągamy wysoki kredyt. Przed zawarciem umowy deweloperskiej warto skonsultować się z profesjonalistą, który zadba o to, by kontrakt zabezpieczał odpowiednio interesy kupującego. Kancelaria oferuje profesjonalną analizę umowy deweloperskiej wraz z załącznikami, obejmującą komentarz do poszczególnych zapisów, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej niebezpiecznych dla kupującego postanowień umowy oraz propozycje zmian jej treści. Możliwe jest również zlecenie prowadzenia bezpośrednich negocjacji z deweloperem. Jeśli potrzebny jest Państwu prawnik od nieruchomości, chętnie oferujemy nasze usługi w tym zakresie. Prawo obrotu nieruchomościami to nasza pasja.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców jeśli chodzi o prawo gospodarcze. Pomoc prawna jest udzielana na etapie zakładania działalności gospodarczej, w tym w szczególności przy rejestracji spółek z o.o. i rejestracji innych spółek prawa handlowego. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców na etapie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującą w szczególności wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie i analizę umów, reprezentację w negocjacjach i sporach pozasądowych. Specjalizacją Kancelarii jest reprezentacja przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych w mieście Wrocław i regionie.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Prowadzimy dochodzenie roszczeń w imieniu osób poszkodowanych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, a także w imieniu rodzin osób poszkodowanych. Dochodzone roszczenia obejmują między innymi żądanie zapłaty zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, żądanie zwrotu poniesionych kosztów opieki, leków i pomocy medycznej, żądanie zapłaty renty, żądanie zwrotu poniesionych kosztów dojazdów oraz żądanie zapłaty odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie. Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, w tym w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym.

SPRAWY PRYWATNE

Kancelaria prawna prowadzi postępowania sądowe w sprawach prywatnych Klientów, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W obszarze prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się między innymi sprawami o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie,podwyższenie lub obniżenie alimentów. W obszarze prawa spadkowego pomoc świadczona jest w szczególności w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.