OBSŁUGA PODMIOTÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, kierowników budowy.

Pomoc prawna świadczona jest również indywidualnym inwestorom.

Obsługa prawna obejmuje przygotowywanie, analizę i negocjowanie warunków kontraktów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także sporządzanie opinii prawnych i porad.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych wynikających z umów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w dochodzeniu należności wynikających z umów o roboty budowlane, umów o dzieło będących częścią robót budowlanych i umów o wykonanie remontu.