Zespół

Agnieszka

RADCA PRAWNY AGNIESZKA PRZYBYLSKA


Mecenas Agnieszka Przybylska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest radcą prawnym wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-3414). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu procesu inwestycyjno- budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wrocławskich kancelariach, w tym w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży inwestycyjno-budowlanej. Brała udział w licznych postępowaniach, w których stronami były podmioty z branży budowlanej. Świadczy pomoc prawną przy wszelkich transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami oraz realizacją inwestycji budowlanych.

Świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w imieniu nabywców nieruchomości, między innymi zajmuje się analizą i negocjowaniem warunków umów deweloperskich.

 

Zajmuje się prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. W swojej praktyce zawodowej brała udział w wielu postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, zajmowała się przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów oraz wydawała opinie prawne.

Zajmuje się również reprezentacją w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, w szczególności w sprawach o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Biegle włada językiem angielskim.

 


ZESPÓŁ SPECJALISTÓWEwelina Stawiska

ADWOKAT EWELINA STAWISKA


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów pracując w kancelarii prawnej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej poszerzała swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną współpracując z wiodącą w Polsce wrocławską kancelarią prawną, specjalizującą się w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, świadczącą kompleksowe usługi prawne podmiotom gospodarczych oraz osobom fizycznych. Podczas wieloletniej praktyki zdobyła wiedzę i doświadczenie, które wykorzystuje świadcząc pomoc prawną swoim Klientom.
Jako główne obszary swoich zainteresowań zawodowych wskazuje prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo zobowiązań, prawo nieruchomości oraz prawo konsumenckie.

Jako swoje pasje wymienia podróże, literaturę, narciarstwo oraz taniec.

 


zespolCelem zapewnienia Klientom kompleksowej obsługi Kancelaria współpracuje ze specjalistami z innych profesji prawniczych:

– adwokatami – specjalistami z zakresu prawa karnego i lokalowego,
– notariuszem,
– doradcą podatkowym,
– rzeczoznawcą majątkowym.