Polityka Prywatności

1 ) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Przybylska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Przybylska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław.

2 ) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

3 ) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywan przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji.

4 ) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5 ) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w granicach określonych przepisami prawa.

6 ) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7 ) Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.