Posts Tagged ‘roszczenia’

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NIERUCHOMOŚCI – TERMINY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NIERUCHOMOŚCI – TERMINY

  • 9 września 2021
  • agnieszk4Kanc
  • Możliwość komentowania ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NIERUCHOMOŚCI – TERMINY została wyłączona

Z nabyciem nieruchomości obarczonej wadami wiążą się określone uprawnienia po stronie kupującego. Aby skorzystać z możliwości żądania od sprzedawcy dokonania stosownych napraw lub zapłaty, konieczne jest jednak podjęcie kroków prawnych w terminach przewidzianych przepisami lub umową. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NIERUCHOMOŚCI…