Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

Home 1 – Testimonials

  • 20 marca 2018
  • agnieszk4Kanc
  • Możliwość komentowania Home 1 – Testimonials została wyłączona

SPECJALIZACJE KANCELARII


 

PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria prawna  przede wszystkim specjalizuje się w prawie budowlanym. Nasi Klienci to firmy budowlane, generalni wykonawcy, podwykonawcy, oprócz tego inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy, a także inspektorzy nadzoru inwestycyjnego. Chcemy, aby nasza pomoc prawna docierała jednocześnie do indywidualnych inwestorów w mieście Wrocław i okolicy. Obsługa prawna firm składa się z przygotowywania, analizy oraz negocjowania warunków kontraktów, które są zawierane w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego. Z drugiej strony polega na przygotowaniu opinii prawnych i porad. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych wynikających z umów zawieranych w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w dochodzeniu należności wynikających z umów o roboty budowlane, umów o dzieło będących częścią robót budowlanych i umów o wykonanie remontu. Prawo budowlane to obszar, w którym mamy szczególnie dużą wiedzę i doświadczenie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kancelaria Przybylska świadczy usługi reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi mającymi na celu uzyskanie wymaganych w procesie inwestycyjnym decyzji, w tym w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie. Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji, w szczególności reprezentację Klientów w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakup nieruchomości to często największa inwestycja w życiu, na którą wydajemy oszczędności gromadzone latami lub zaciągamy wysoki kredyt. Przed zawarciem umowy deweloperskiej warto skonsultować się z profesjonalistą, który zadba o to, by kontrakt zabezpieczał odpowiednio interesy kupującego. Kancelaria oferuje profesjonalną analizę umowy deweloperskiej wraz z załącznikami, obejmującą komentarz do poszczególnych zapisów, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej niebezpiecznych dla kupującego postanowień umowy oraz propozycje zmian jej treści. Możliwe jest również zlecenie prowadzenia bezpośrednich negocjacji z deweloperem. Jeśli potrzebny jest Państwu prawnik od nieruchomości, chętnie oferujemy nasze usługi w tym zakresie. Prawo obrotu nieruchomościami to nasza pasja.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców jeśli chodzi o prawo gospodarcze. Pomoc prawna jest udzielana na etapie zakładania działalności gospodarczej, w tym w szczególności przy rejestracji spółek z o.o. i rejestracji innych spółek prawa handlowego. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców na etapie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującą w szczególności wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie i analizę umów, reprezentację w negocjacjach i sporach pozasądowych. Specjalizacją Kancelarii jest reprezentacja przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych w mieście Wrocław i regionie.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Prowadzimy dochodzenie roszczeń w imieniu osób poszkodowanych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, a także w imieniu rodzin osób poszkodowanych. Dochodzone roszczenia obejmują między innymi żądanie zapłaty zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, żądanie zwrotu poniesionych kosztów opieki, leków i pomocy medycznej, żądanie zapłaty renty, żądanie zwrotu poniesionych kosztów dojazdów oraz żądanie zapłaty odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie. Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, w tym w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym.

SPRAWY PRYWATNE

Kancelaria prawna prowadzi postępowania sądowe w sprawach prywatnych Klientów, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W obszarze prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się między innymi sprawami o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie,podwyższenie lub obniżenie alimentów. W obszarze prawa spadkowego pomoc świadczona jest w szczególności w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.