Archive for Bez kategorii

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

 • 20 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO została wyłączona

Przedmiotem praw autorskich jest utwór, czyli przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, mający ustaloną postać. Wśród przedmiotów praw autorskich przepisy wymieniają między innymi utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, utwory plastyczne, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Przepisy nie wskazują wprost,…

UMOWA DEWELOPERSKA – FUNKCJA, FORMA I KOSZTY ZAWARCIA

UMOWA DEWELOPERSKA – FUNKCJA, FORMA I KOSZTY ZAWARCIA

 • 16 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania UMOWA DEWELOPERSKA – FUNKCJA, FORMA I KOSZTY ZAWARCIA została wyłączona

Umowa deweloperska zawierana jest między nabywcą a deweloperem. W umowie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości…

BUDOWA WSPÓLNEGO DOMU NA DZIAŁCE ŻONY LUB MĘŻA

BUDOWA WSPÓLNEGO DOMU NA DZIAŁCE ŻONY LUB MĘŻA

 • 10 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania BUDOWA WSPÓLNEGO DOMU NA DZIAŁCE ŻONY LUB MĘŻA została wyłączona

Z reguły małżonkowie, którzy decydują się na budowę domu mieszkalnego, zaczynają cały proces inwestycyjny od wspólnego zakupu działki. Zdarza się jednak, że to mąż lub żona jest właścicielem gruntu, na którym ma być postawiony wspólny dom małżonków. Z taką sytuacją…

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, CZY INWESTOR MOŻE ODMÓWIĆ ODBIORU OBIEKTU?

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, CZY INWESTOR MOŻE ODMÓWIĆ ODBIORU OBIEKTU?

 • 10 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, CZY INWESTOR MOŻE ODMÓWIĆ ODBIORU OBIEKTU? została wyłączona

Odbiór obiektu budowlanego jest obowiązkiem, leżącym po stronie inwestora. Odbiór oznacza potwierdzenie oddania przez wykonawcę przewidzianego w umowie obiektu.Często zdarza się, że inwestorzy odmawiają dokonania odbioru, powołując się na wady obiektu. Należy zatem rozważyć, jakie znaczenie ma odmowa dokonania odbioru….

CZY PODWYKONAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZAPŁATY WYNAGRODZENIA OD INWESTORA?

CZY PODWYKONAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZAPŁATY WYNAGRODZENIA OD INWESTORA?

 • 21 sierpnia 2019
 • agnieszk4Kanc
 • Możliwość komentowania CZY PODWYKONAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZAPŁATY WYNAGRODZENIA OD INWESTORA? została wyłączona

W branży budowlanej spory o zapłatę wynagrodzenia za prace podwykonawcze nie należą do rzadkości. Generalni wykonawcy odmawiają regulowania płatności. W takiej sytuacji podwykonawca powinien podjąć działania, zmierzające do wyegzekwowania należnej zapłaty, w szczególności wystąpić z powództwem do sądu. Warto pamiętać…

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – JAKIE SKUTKI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PRYWATNYM INWESTOROM?

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – JAKIE SKUTKI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PRYWATNYM INWESTOROM?

 • 21 sierpnia 2019
 • agnieszk4Kanc
 • Możliwość komentowania PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – JAKIE SKUTKI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PRYWATNYM INWESTOROM? została wyłączona

Na początku sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została propozycja obszernych zmian w ustawie Prawo budowlane. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności rozstrzygnięć, które zapadają w trakcie…

ODROLNIENIE DZIAŁKI, CZYLI JAK PRZEKSZTAŁCIĆ GRUNT ROLNY W DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

ODROLNIENIE DZIAŁKI, CZYLI JAK PRZEKSZTAŁCIĆ GRUNT ROLNY W DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

 • 21 sierpnia 2019
 • agnieszk4Kanc
 • Możliwość komentowania ODROLNIENIE DZIAŁKI, CZYLI JAK PRZEKSZTAŁCIĆ GRUNT ROLNY W DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ została wyłączona

Właściciel nieruchomości rolnej, który chciałby postawić na działce budynek mieszkalny, powinien w pierwszej kolejności postarać się o odrolnienie działki. Konieczność przekształcenia gruntu (odrolnienia) nie zachodzi jedynie w przypadku budowy w ramach siedliska, o której będzie mowa w dalszej części artykułu….

Page 3of 3: 1 2 3