Author Archive

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOŻE ZATRUDNIAĆ W OPARCIU O UMOWĘ O DZIEŁO?

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOŻE ZATRUDNIAĆ W OPARCIU O UMOWĘ O DZIEŁO?

 • 28 grudnia 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOŻE ZATRUDNIAĆ W OPARCIU O UMOWĘ O DZIEŁO? została wyłączona

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia w firmie, zajmującej się robotami budowlanymi, jest bardzo istotny. Przedsiębiorcy w szczególności zainteresowani są tym, czy mogą zatrudniać osoby fizyczne w oparciu o umowę o dzieło, która jest nieoskładkowana, a co za tym idzie – korzystniejsza…

KONSEKWENCJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

KONSEKWENCJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

 • 22 listopada 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania KONSEKWENCJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ została wyłączona

SAMOWOLA BUDOWLANA Z samowolą budowlaną mamy do czynienia wówczas, gdy obiekt budowlany lub jego część została wybudowana lub jest budowana bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia budowy lub pomimo wniesienia przez organ sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy. KONSEKWENCJE SAMOWOLI…

JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ OBCIĄŻAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ

JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ OBCIĄŻAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ

 • 22 listopada 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ OBCIĄŻAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ została wyłączona

Nieruchomość może być obciążona służebnością osobistą, którą ustanawia się na rzecz wskazanej osoby fizycznej. Służebność osobista polega na tym, że dana osoba ma prawo do korzystania z naszej nieruchomości w określony sposób. Służebność osobista ma zaspokajać potrzeby uprawnionego i może…

UMOWA O DZIEŁO A UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – JAK JE ROZRÓŻNIĆ?

UMOWA O DZIEŁO A UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – JAK JE ROZRÓŻNIĆ?

 • 14 listopada 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania UMOWA O DZIEŁO A UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – JAK JE ROZRÓŻNIĆ? została wyłączona

Umowa o roboty budowlane stanowi odrębny typ umowy, który należy odróżnić od umowy o dzieło. Regulacje prawne dotyczące obu rodzajów stosunków prawnych są podobne, gdyż budowa o roboty budowlane historycznie wywodzi się właśnie z umowy o dzieło. Zarówno wykonawcy umów…

NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI HANDLOWE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI HANDLOWE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

 • 14 listopada 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI HANDLOWE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH została wyłączona

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ma gromadzić dane na temat spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, niebędących spółkami publicznymi. Obowiązki związane z wpisem do CRBR będą obowiązywać również proste spółki akcyjne, które będę funkcjonować…

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

 • 11 października 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU została wyłączona

Już od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy z niektórych branż będą podlegali rozliczeniom z obowiązkiem zastosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Kogo obejmą nowe obowiązki i jakie będą konsekwencje za ich niedotrzymanie? Obowiązek dotyczyć będzie między innymi rozliczeń za…

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 • 11 października 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO została wyłączona

Inspektor nadzoru inwestorskiego według Prawa budowlanego pełni samodzielną funkcję w budownictwie. To inwestor ustanawia inspektora na budowie i właśnie wobec inwestora inspektor będzie ponosił odpowiedzialność. Przepisy ustawy prawo budowlane nie regulują zasad odpowiedzialności odszkodowawczej inspektora nadzoru inwestorskiego. Kodeks cywilny również…

GWARANCJA ZAPŁATY W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

GWARANCJA ZAPŁATY W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

 • 20 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania GWARANCJA ZAPŁATY W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE została wyłączona

Przepisy przewidują szczególną ochronę roszczeń generalnych wykonawców i podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, jaką jest gwarancja zapłaty. Brak skomplikowanych wymogów formalnych żądania ustanowienia gwarancji zapłaty i regulacje wyłączające możliwość odmowy udzielenia gwarancji zapłaty powinny skłaniać przedsiębiorstwa budowlane…

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

 • 20 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO została wyłączona

Przedmiotem praw autorskich jest utwór, czyli przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, mający ustaloną postać. Wśród przedmiotów praw autorskich przepisy wymieniają między innymi utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, utwory plastyczne, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Przepisy nie wskazują wprost,…

UMOWA DEWELOPERSKA – FUNKCJA, FORMA I KOSZTY ZAWARCIA

UMOWA DEWELOPERSKA – FUNKCJA, FORMA I KOSZTY ZAWARCIA

 • 16 września 2019
 • ViralMedia2
 • Możliwość komentowania UMOWA DEWELOPERSKA – FUNKCJA, FORMA I KOSZTY ZAWARCIA została wyłączona

Umowa deweloperska zawierana jest między nabywcą a deweloperem. W umowie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości…

Page 1of 2: 1 2