Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ OBCIĄŻAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ

JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ OBCIĄŻAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ

  • 22 listopada 2019
  • ViralMedia2
  • Możliwość komentowania JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ OBCIĄŻAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ została wyłączona

Nieruchomość może być obciążona służebnością osobistą, którą ustanawia się na rzecz wskazanej osoby fizycznej. Służebność osobista polega na tym, że dana osoba ma prawo do korzystania z naszej nieruchomości w określony sposób. Służebność osobista ma zaspokajać potrzeby uprawnionego i może wynikać przykładowo z:

– umowy dożywocia,

– umowy darowizny,

– orzeczenia sądu wydanego w sprawie o zniesienie współwłasności, dział spadku lub podział majątku wspólnego.

Najbardziej popularnym rodzajem służebności osobistej jest służebność mieszkania.

Służebność osobista najczęściej ustanawiana jest na czas życia osoby uprawnionej. Nie oznacza to jednak, że prawo nie może wygasnąć wcześniej.

Zgodnie z przepisami, służebność osobista wygasa na skutek nie wykonywania przez 10 lat. Jeśli zatem uprawniona osoba przez przynajmniej 10 lat nie korzysta z możliwości zamieszkiwania w wydzielonej dla niej części naszej nieruchomości, przestaje mieć prawo do służebności z mocy prawa.

Aby jednak wykreślić wpis o służebności mieszkania z księgi wieczystej nieruchomości musimy dysponować odpowiednimi oświadczeniami osoby uprawnionej w postaci dokumentów w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

W przypadku, gdy osoba uprawniona nie zechce dobrowolnie dostarczyć dokumentów, które są potrzebne do wykreślenia wpisu, konieczne będzie wystąpienie z pozwem o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w trybie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Uregulowanie kwestii związanych z wygaśnięciem służebności osobistej jest szczególnie ważne w przypadku, gdy planujemy sprzedaż nieruchomości. Prawo do służebności obciąża daną nieruchomość, a zatem w przypadku przeniesienia jej własności nadal pozostaje przypisane do nieruchomości. Potencjalni nabywcy na pewno nie będą zainteresowani nabyciem domu, w którym zgodnie z treścią księgi wieczystej inna osoba ma zagwarantowane miejsce mieszkania. Warto podjąć odpowiednio wcześniej kroki, by nieruchomość nie była obciążona.