Blog

Zapraszamy do lektury bloga Kancelarii, w którym poruszamy ciekawe i praktyczne zagadnienia z następujących dziedzin: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, prawo gospodarcze, umowa deweloperska, lokalizacja inwestycji, sprawy odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe. W artykułach, redagowanych przez Zespół Kancelarii, komentujemy zmiany w przepisach i najnowsze orzeczenia sądowe.

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

  • 11 października 2019
  • ViralMedia2
  • Możliwość komentowania OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU została wyłączona

Już od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy z niektórych branż będą podlegali rozliczeniom z obowiązkiem zastosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Kogo obejmą nowe obowiązki i jakie będą konsekwencje za ich niedotrzymanie?

Obowiązek dotyczyć będzie między innymi rozliczeń za wykonanie robót budowlanych, ale również za sprzedaż węgla, niektórych wyrobów metalowych, surowców wtórnych, czy urządzeń elektronicznych, takich jak: aparaty fotograficzne cyfrowe, kamery cyfrowe, telefony komórkowe, dyski pamięci.

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW

Split payment dotyczyć będzie transakcji między przedsiębiorcami, którzy podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce w sytuacji, gdy należność na fakturze ogółem przekroczy 15 000,00 złotych brutto. Przedsiębiorca, który wystawi fakturę, będzie zobowiązany do przyjęcia płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Będzie też musiał umieścić na fakturze adnotację o tym, że rozliczenie należności następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Nabywca towaru lub usługi zobowiązany będzie do uiszczenia wpłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności.

SUROWE SANKCJA ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

W przypadku, gdy podatnik dokona wpłaty należności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego, którego wysokość będzie stanowić 30% wartości podatku VAT za towary lub usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością, ujęte na fakturze. Sankcja nie zostanie nałożona, jeśli przedsiębiorca, który przyjął płatność, rozliczy całą kwotę podatku VAT z faktury, która została opłacona z naruszeniem przepisów o mechanizmie podzielonej płatności.

Z kolei w sytuacji, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę bez obowiązkowej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, zostanie obarczony dodatkową należnością w wysokości stanowiącej równowartość 30% kwoty podatku za towary lub usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności, która została określona na danej fakturze. Pomimo braku odpowiedniej adnotacji na fakturze możliwe będzie jednak uniknięcie karnej opłaty. Przedsiębiorca nie zapłaci dodatkowego podatku w przypadku, gdy jego kontrahent zapłaci podatek VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.