SPRAWY PRYWATNE

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe w sprawach prywatnych Klientów, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

W obszarze prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się między innymi sprawami o: rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie,podwyższenie lub obniżenie alimentów.

W obszarze prawa spadkowego pomoc świadczona jest w szczególności w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.