SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, a także w imieniu rodzin osób poszkodowanych.

Dochodzone roszczenia obejmują między innymi żądanie zapłaty zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, żądanie zwrotu poniesionych kosztów opieki, leków i pomocy medycznej, żądanie zapłaty renty, żądanie zwrotu poniesionych kosztów dojazdów oraz żądanie zapłaty odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie.

Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, w tym w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym.