PRAWO BUDOWLANE, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kancelaria świadczy usługi reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi mającymi na celu uzyskanie wymaganych w procesie inwestycyjnym decyzji, w tym w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie.

Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji, w szczególności reprezentację Klientów w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.